Recent Posts

The seeing coat – y gôt gwylio

(N.B. strictly the ‘watching coat’)

Dw i’n dysgu Cymraeg …
I am learning Welsh …
felly, dw i’n gwneud llawer o camsyniad.
so I make lots of mistakes.

Neithiwr, ro’n i eisiau dweud “côt gwisgo” …
Last night I wanted to say “dressing gown” …
ond yn wir,  dwedais i “côt gwylio”.
but really, I said “watching coat”.

Yn fy nghwrs creadigrwydd, dw I’n dweud …
In my creativity course I say …
“camsyniad yw cyfle”
“a mistake is an opportunity”

Felly, y bore ‘ma ro’n i’n meddwl ..
So, this morning I thought …
‘Sai côt gwylio gyda fi …
If I had a seeing coat …

Taswn i’n edrych ar y coed,
If I were to look at the trees,
Baswn i’n gweld pob un goeden, pob boncyff, cangen, brigyn, a dailen,
I would see each tree, each trunk, branch, twig and leaf.

Taswn i’n edrych ar blodyn,
If I were to look at a flower,
Baswn i’n gweld petlau ac llwch pail, un gwenyn yn yfed.
I would see petals and pollen dust, a single bee drinking.

Taswn i’n edrych ar y pobl yn y stryd,
If I were to look at the people in the street,
Baswn i’n gweld tad, merch, ffrind a diethryn, yn hapus a thrist, yn gyffrous, yn hiraethu
I would see father, daughter, friend and stranger, happy and sad, excited, longing
Dim pobl, ond pob un ohonynt yn berson unigryw.
Not people, but each one of them a person, unique.

Taswn i’n edrych i’r awyr,
If I were to look to the sky,
Baswn i’n gweld pob un gwmwl ac aderyn, ac y tu hwnt i’r awyr
I would see each cloud and bird, and beyond the sky
Yr wybren wedi’i phaentio i mewn mil o liwiau o glas.
The firmament painted in a thousand colours of blue.

Ond yn wir, nid oes eisiau “cot gwylio” arnaf i,
But really, I do not need a “seeing coat”
y cyfan sydd ei angen yw edrych.
all that is needed is to look.

  1. Free AI book and a new one coming … Leave a reply
  2. Meta-tags made easy Leave a reply
  3. Software for 2050 Comments Off on Software for 2050
  4. Is Corbynism dead? The data says not. Comments Off on Is Corbynism dead? The data says not.
  5. On the edge of chaos Comments Off on On the edge of chaos
  6. Paying On Time – universities are failing Comments Off on Paying On Time – universities are failing
  7. Rich tea biscuits, sugar lumps and Bournville chocolate Comments Off on Rich tea biscuits, sugar lumps and Bournville chocolate
  8. Pantoum in Eindhoven Comments Off on Pantoum in Eindhoven
  9. physigrams – modelling the device unplugged Comments Off on physigrams – modelling the device unplugged